Rubrika: Historky s babičkou

Tohle je populární sekce! Babička mě ráda a často verbálně tepe. Bývá mi vyčítána absence vysoké školy, řidičského oprávnění nebo (v)hodné dívky, která by mě měla ráda. Jenže, to by znamenalo, že by babi fušovala do řemesla, a to nikdo nechce, žejo.
Protože ač je babička někdy jízlivá, pichlavá, kousavá, jedovatá a rýpavá, a někdy jindy zase moc zvědavá, neodbytná či vlezlá, je hlavně za všech okolností upřímná, což vždy oceňuji, a také jsem její nejoblíbenější vnuk. A tento status nepozbývá prestiže ani po uvedení faktu, že jsem vnuk jediný.
Takže si od ní občas vyslechnu zajímavou historku z mládí o tom, jak ji vojáček připravil o nevinnost, nebo že vzali novou ošetřovatelku do její LDN a ona nás chce seznámit, že by se ke mně hodila. A ať zhubnu. A oholím se. Mám ji rád. A rád o ní píšu.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa