Rubrika: Reportáže Sons of Liberty /Might and Magic

Je smutné, že druhou nejpočetnější sekci kategorie Próza ocení pouze lidé, kteří se podíleli mezi lety 2007-2011 na provozu legendární gildy Sons of Liberty nebo na projektu Might and Magic, později Nemesis, kde tato gilda působila. Je zde pár článků tykajících se hry nebo fóra a jedna celkem zdařilá fiktivní povídka, avšak majorita zdejších příspěvků jest zaměřena na reportáže ze srazů gildy nebo serveru v Praze, Brně, nebo třeba i Žilině. Rovněž je zde popsána grilovačka v Ostré a to mi zde určitě ještě pár článků chybí, a buď je dohledám a doplním časem, nebo je spolklo propadliště času. Letos už jeden sraz byl, reportáž z něj mám také, pokud budeme držet tempo alespoň jednou dvakrát ročně sraz, budou příspěvky v této skupině postupně přibývat.

12. Sraz gildy Lords of Infinite Power

Těpic čuníci,

Jelikož jediná podmínka, kterou jsem si kladl pro napsání nějakého povídání o uplynulém víkendu, byla bezezbytku naplněna, musím dostát svému slovu a účastníkům i absentujícím literárně zprostředkovat početné radostné chvilky v milém kolektivu Pánů neomezené moci, což je doslovný překlad z původního názvu wow gildy Lords of Infinite Power a také chodící důkaz, že některým slovním spojením by měl být převod do mateřštiny úředně zapovězen.… Číst dále

11. Sraz gildy Lords of Infinite Power

Čus čuníci,

Rok se s rokem sešel a já byl opět pozván guildmasterem Dandou (tím, který minule rozdělal oheň, a přítomní účastníci zájezdu po ničem nebažili více, než aby se tento jeho husarský kousek dočkal zasloužené repetice) na sraz gildy Lords of Infinite Power, který se o víkendu 8 – 10.10 konal na Jopově luxusní „chatě Hokejka.“… Číst dále

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa