Rubrika: Růže lásky a její trny

Jediná ucelená a vydaná básnická sbírka, kde je hodně básniček ze sekce romantické poezie, a pár ze sekce té neveselé, aneb každá mince má dvě strany, každá růže má své trny, a každá láska někdy bolí jako našlápnutá kostička lega o půlnoci. Ale nesmutněte, jsou horší věci, než nešťastná láska. Třeba holocaust.

Pár výtisků ještě mám, téměř všichni, kdo v mém životě něco znamenali, mají svůj výtisk této sbírky, ať už o to stáli nebo ne, já se jich neptal. Jako lapač prachu dobrý. Jako lapač matek mých přátel (které to na rozdíl od nich poctivě a se zájmem dočetly) ještě lepší.
Za realizaci děkuji Karlosovi, bez něj bych to nikdy nedodělal, a jeho rady byly po celou dobu realizace velice přínosné.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa