Riddle of Master Mirror / Zrcadelníkova hádanka

Gaunter O´Dimm. Master Mirror. Man of glass. Jeden z nejzajímavějších fiktivních antagonistů za dobu, co hraji hry. Mistrně napsaná postava. Takový alternativní Mefisto. Udělá přesně, co po něm žádáš, a v tom je ten fór.

Lidé velice špatně formulují svá přání.  A vše co udělají, se jim nějakým způsobem vrátí, vše se reflektuje. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin…


 

Riddle of Master Mirror

 

To all things and men I appertain,

And yet by some am shunned and disdained.

Fondle me and ogle me till you’re insane,

But no blow can harm me, cause me pain.

Children delight in me, elders take fright.

Fair maids rejoice and spin.

Cry and I weep, yawn and I sleep.

Smile and I too shall grin.

 

 

Zrcadelníkova hádanka

 

Všem věcem i lidem já vskutku náležím

Však někteří mnou pohrdají – jsem jim přítěží

Hýčkej mě a zírej, dokud Tě šílenství nezchvátí

Avšak bolest necítím, ránu nemůžeš mi dáti

Dětem jsem požitkem, starcům hrůzou rozšiřuji oči

Sličné dívky se ve mně radostně točí

Plač a budu řvát, zívni a půjdu spát

Usměj se, a úsměv mi rovněž na tvář skočí

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa