Master Mirror /Zrcadelník

Na tuhle říkanku jsem narazil ve Witcherovi III, když si ji nějaké malé děti v kroužku prospěvovaly, a běhal mi mráz po zádech. Snažil jsem se to napsat i do té melodie.  Minimálně v originále je vystižena velice přesně mefistofelovská podstata tohoto nezbedníka.


 

Master Mirror

 

 His smile fair as spring as towards him he draws you
His tongue sharp and silvery as he implores you
Your wishes he grants, as he swears to adore you
Gold, silver, jewels; he lays riches before you

Dues need be repaid and he will come for you
All to reclaim, no smile to console you
He’ll snare you in bonds, eyes glowing afire
To gore and torment you till the stars expire

 

Zrcadelník

 

S úsměvem krásným jak jaro se Ti pokorně dvoří

 Jazyk stříbrem mu zvoní, když se před Tebou koří

Tvá přání hned splní, když med kolem úst Ti maže

Bohatství zlaté vršit k Tvým nohám přikáže

 

Dluhy musí být splaceny a on si pro Tebe přijde

Všechno chce vrátit, úsměv z úst mu nevyjde

Lapí tě do tenat, zrak se mu plamenem vznítí

Aby tě bodal a mučil, dokud hvězdy budou svítit

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa