O hlupácích

Nikdy se nevysmívejme hlupákům. Mají totiž úžasnou schopnost čas od času Vám nevědomky odhalit věci, které se naopak chytří lidé před Vámi snaží ukrýt

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa