O inspiraci

Všechny malé inspirace můžete vidět teprve tehdy, pokud Vás nějaká velká inspirace vede za ruku.

Je to stejné, jako kdyby Vám byla zima,  a udělali byste si oheň, aby Vás zahřál.

 

Jak moc by to pomohlo, kdyby neexistovalo slunce?

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa