Rubrika: Rčení, filozofování a teorie

Nikdy jsem moc nefilozofoval, proto má tato sekce stejně členů jako bylo v Reichswehru židů. Občas mě napadne něco, co v jedné větě nebo v pár odstavcích vyjadřuje můj postoj k něčemu zásadnímu, co se týká nebo ovlivňuje celou mojí tvorbu. Proto minimálně doporučuji přečíst si „O inspiraci“ a „O múzách“ potom mě budete lépe chápat. Kecám. Budete mě lépe nechápat, a to také není k zahození. Snažím se sám v sobě spoustu názorů a myšlenek ucelit a dodělat, až tento proces skončí, tato sekce se určitě rozšíří.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa